Krisecenter for Mænd er en NGO eller på dansk ”civilsamfundsorganisation” – en nonprofitorganisation – der arbejder uafhængigt af, men gerne sammen med, diverse offentlige myndigheder.

Vi arbejder med, at hjælpe mænd, der er havnet i en ofte uoverskuelig livskrise, med at få overskud til at opnå succes i eget liv.

Vores vision

  • At bevare og udvikle et hus, som hjælper mænd gennem personlige kriser, så de opnår succes i eget liv,
  • At have en medarbejderstab med bred faglighed, der løbende udvikler sig personligt og fagligt.
  • At have et stabilt økonomisk fundament gennem permanent finansiering, samt løbende politisk bevågenhed og myndighedernes opmærksomhed på vores eksistens, viden og kompetencer.

HUSK !

  • Vi har tavshedspligt
  • Du kan henvende dig anonymt
  • Du er velkommen til at tage en ven med
  • Du er altid velkommen – men du må ikke være påvirket!

Vores baggrund

Krisecenter for Mænd begyndte sit virke d. 1. juni 1995 under beskedne – ja, næsten primitive – forhold på adressen Sjællandsgade 17A i Fredericia. Inden da havde en gruppe mennesker været i gang med at skabe økonomisk og lokalemæssigt baggrund for et tilbud som det hed: “Krisecenteret “Stedet” – særligt for mænd”.

Hensigten var dengang at skabe et sted for mænd som tog sig af mænd i kriser som krisecentre for kvinder tager sig af kvinder i kriser.

Da denne ambitiøse plan ikke umiddelbart kunne lade sig gøre, blev der indgået en aftale med Nicolaitjenesten om at dele lokalerne i Sjællandsgade 17A. Her kunne “Stedet” så etablere en rådgivning – samt til helt akutte situationer – én seng. Det første år var der tale om 122 henvendelser og 16 overnatninger.

  1. september 1998 bliver sengeantallet udvidet til to og antallet af overnatninger steg til 356 på et år. 1. juni 2000 flyttede “Stedet” til en adresse i Oldenborggade, hvor der med hiv og sving (sofaen i stuen, madras i køkkenet og kontor) kunne være fem overnattende. Samtidig blev arbejdet omkring mændene mere intenst omkring parterapi og personlig rådgivning.

I sommeren 2003 flyttede centeret en etage op og fik nu permanent fire sengepladser. I en periode var der også tale om tre udslusningslejligheder.

  1. oktober 2010 flyttede ”Stedet” til den nuværende adresse i Prinsessegade, hvor krisecenteret nu råder over fem værelser, alle med TV og køleskab. I stuen er der et stort kombineret køkken/stue, legerum og trænings- og PC-faciliteter, samt to kontorer til de ansatte og frivillige.

I 2017 skiftede ”Stedet” navn og hedder nu ”Krisecenter for Mænd”.

I 2020 havde centret 18 beboere og ialt 1.334 overnatninger (lavere, end normalt, grundet COVID-19).  Centret dækker hele landet, men halvdelen af beboerne havde Fredericia som hjemkommune.

Adresse

Prinsessegade 81A
7000 Fredericia

Åbningstider

09:00 – 20:00
Mandag – Fredag

Kontakt os

Telefonnummer: +45 7593 3223
Email: krisecenter@mail.dk